HomeProduct & SolutionSolutionSistem Pengurusan Sumber Manusia

Sistem Pengurusan Sumber Manusia

Sistem Pengurusan Sumber Manusia (HRMS, EHRMS),Sistem Informasi Sumber Manusia (HRIS), Teknologi Sumber Manusia atau juga dipanggil modul-modul sumber manusia, bentuk dan persilangan di antara pengurusan sumber manusia dan(HRM) dan teknologi maklumat.

Pemasangan Sistem atau konsultasi dan kemudahan untuk:

 • Polisi serta prosedur-prosedur pembangunan dan penerangan
 • Pentadbiran Sumber Manusia, pengumpulan data dan pengarkiban
 • Kepelbagaian dan skil mengaudit
 • Latihan dan pemilihan untuk dimasukkan ke pusat penilaian
 • Kesihatan tempat kerja,keselamatan dan penilaian risiko
 • Program-program Kesejahteraan Pekerja
 • Program-program equiti pekerjaan
 • Plan-plan Pembangunan kepakaran
 • Kemudahan latihan
 • Kemudahan Mesyuarat Strategi


Sistem Pengurusan Projek

Pengurusan Projek adalah disiplin perancangan, mengorganisasikan dan pengurusan sumber-sumber untuk mencapai matlamat projek serta objektif projek tersebut. Sebuah projek adalah usaha untuk mendapatkan permulaan dan tarikh tamat yang diambilkira untuk mencipta produk atau perkhidmatan yang unik yang membawa faedah dan keuntungan.

Secara praktikalnya, pengurusan bagi kedua-dua sistem ini selalunya berbeza dan memerlukan pembangunan skil teknikal yang berbeza dan memerlukan falsafah pengurusan yang berlainan. Cabaran utama dalam pengurusan projek adalah untuk mencapai semua matlamat projek dan objektif tanpa menyimpang dari skop, kualiti, masa dan bajet. Cabaran seterusnya adalah untuk mengoptimakan intergrasi input yang diperlukan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan.


Sistem Pengurusan Dokumen

Sistem Pengurusan Dokumen(DMS) adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengesan dan menyimpan dokumen elektronik dan imej. Ia selalunya menyediakan simpanan, meletakkan versi, metadata, keselamatan dan juga pengindeksan dan kemampuan capaian.

 • Ketahan dan Ukuran keselamatan-Sebagai langkah bijak lebih-lebih lagi bahagian pengarkiban, alat pemadam api dan keselamatan dalam kebakran perlu dipasang pada semua tempat penyimpanan fail. Untuk mengelakkan kehilangan dokumen penting, kedua-dua jenis dokumen dari kertas dan salinan elektronik perlu disalin untuk salinan sokongan.
 • Kemudahan Sistem bagi orang Bisu dan Mempunyai Masalah Penglihatan-Kemudahan bagi sistem untuk orang bisu dan permasalahan dalam penglihatan perlu diambil kira. Kemudahan untuk orang bisu dapat ditingkatkan melalui dokumentari elektronik.
 

Business Areas

TESOL – A Technology Based Company
 • IT
 • Environmental
 • Security & Surveillance
 • Education
 

Portfolio Pengalaman

Ultimate Browsers SupportDengan  pengalaman TESOL di dalam bidang IT selama 8 tahun, portfolio pengalaman mengetengahkan kepelbagaian projek yang dijalankan dan senarai klien-klien kami daripada pelbagai agensi sama ada Institusi Kerajaan, Swasta mahupun perseorangan.

Senarai Portfolio Pengalaman...

Kaunter Pelawat

Hari ini15
Semalam158
Mingguan329
Bulanan2242

Powered by Kubik-Rubik.de

Rangkaian Sosial TESOL